RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ACİL DURUM PLANI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve  ACİL DURUM PLANI

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

6331 sayılı kanun gereği her işletmenin risk analizi yapması yada yaptırması gerekmektedir.